Jakubowska i Partnerzy - rozwód a podział majątku

Rozwód a kwestie majątkowe? Jak podejść do sprawy!

Posted on Posted in Prawo rodzinne

Rozwód, a kwestie majątkowe?

Jakubowska i Partnerzy - rozwód a podział majątku

Jedną z ważniejszych, aczkolwiek nie najważniejszą kwestią, jeśli chodzi o rozwód jest majątek, a dokładnie jego podział. Mówi się, iż „przezorny zawsze ubezpieczony”. Przykrych doświadczeń związanych z podziałem majątku unikniemy, jeżeli jeszcze przed ślubem (ewentualnie w czasie trwania małżeństwa) dokonamy rozdzielności majątkowej. Możemy ro zrobić zarówno z pomocą sądu jak i w formie umowy pomiędzy małżonkami. Zasadniczo, w przypadku rozwodu małżonkowie dzielą się majątkiem wspólnym po połowie. W przypadku zawarcia umowy przedślubnej, przyszli małżonkowie mogą sami zadecydować, jak będzie wyglądał podział majątku wspólnego np. w jakich proporcjach. Sądowe określenie rozdzielności majątkowej jest nieco bardziej zagmatwane, bowiem w tym przypadku to sąd określa proporcje. Wbrew pozorom pod uwagę nie wchodzą tylko kwestie finansowe, a zaangażowanie w prowadzenie gospodarstwa domowego oraz wychowywanie dzieci. Przy ustanawianiu rozdzielności majątkowej należy wykazać się dużą dozą cierpliwości. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, do wspólności majątkowej wliczane są wszystkie przedmioty, jakie małżonkowie nabyli w czasie małżeństwa – począwszy od mebli, poprzez telewizor, a skończywszy na lodówce. Brak rozdzielności majątkowej przed rozwodem nie stanowi jednak większego problemu, gdy małżonkowie są zgodni co do podziału majątku. Jeszcze przed orzeczeniem rozwodu małżonkowie mogą wspólnie wybrać się do notariusza i sporządzić stosowną umowę o rozdzielności majątkowej oraz podziale majątku wspólnego.

Podział nieruchomości – domu bądź mieszkania.

Jeżeli małżonkowie nie zrobili rozdzielności majątkowej przed ślubem, w czasie trwania małżeństwa bądź przed ogłoszeniem wyroku to sąd decyduje o sposobie korzystania z nieruchomości. Zazwyczaj przyznaje połowę żonie, zaś drugą połowę mężowi z uwzględnieniem części wspólnych takie jak łazienka czy kuchnia. Powód, wraz z pozwem rozwodowym może wnieść również wniosek o eksmisję małżonka (wiąże się to z dodatkowymi kosztami). Jeżeli sąd przychyli się do tego wniosku, a dzieje się to za sprawą rażącego zachowania drugiej strony np. znęcania się nad rodziną, małżonek ten zobowiązany jest opuścić mieszkanie. Jeżeli strony są w stanie dojść do porozumienia, sąd może podzielić mieszkanie wspólne zgodnie z wolą małżonków bądź przyznać mieszkanie jednemu z nich. Uwaga! Sąd bierze pod uwagę przede wszystkim dobro dzieci oraz małżonka, któremu zostały powierzone prawa rodzicielskie.

Podział majątku wspólnego

Podział majątku wspólnego na drodze sądowej możliwy jest tylko wtedy, gdy jeden z małżonków złoży o to wniosek i dodatkowo przeprowadzenie podziału nie będzie wiązać się z nadmierną zwłoką całego postępowania. W polskim sądownictwie niezwykle rzadko zdarza się, aby Sąd przychylił się do wniosku o podział majątku, gdyż małżonkowie w tej kwestii przeważnie nie są zgodni. Jeżeli podział majątku nie zostanie dokonany w sprawie o rozwód, konieczne jest wszczęcie kolejnej – aczkolwiek dopiero po zakończeniu sprawy rozwodowej. Jeżeli małżonkowie są zgodni, co do podziału majątku, istnieje szansa, że Sąd zgodzi się takowy przeprowadzić w trakcie sprawy rozwodowej. W tym celu niezbędne jest przygotowanie odpowiednich dokumentów. Uwaga! Podziałowi nie podlegają długi małżonków.

Długi zaciągnięte w trakcie trwania małżeństwa

Małżonkowie, którzy w trakcie trwania związku małżeńskiego zaciągnęli długi np. wzięli kredyt, odpowiadają za niego wspólnie. Długi nie podlegają podziałowi. Wierzyciel ma pełne prawo sięgnąć po majątek wspólny małżonków bądź majątek osobisty każdego z nich w momencie, gdy dług bądź jakaś jego część nie została spłacona w terminie – wynika to z podpisanej wcześniej umowy. Jeżeli w czasie trwania małżeństwa jedna osoba z pary podpiszę umowę np. kredytową sama, tylko ona odpowiada za zobowiązanie. Kolokwialnie rzecz ujmując wszystko zależy od tego, czyj podpis widnieje na umowie. Jeżeli współmałżonek zgodzi się na zaciągnięcie długu np. wzięcie kredytu, wierzyciel może sięgnąć po jego majątek osobisty.