Obszary praktyki

Nasza Kancelaria Prawna specjalizuje się w obsłudze zarówno podmiotów indywidualnych jak i biznesowych. Specjalizujemy się w następujących gałęziach prawa:

Prawo cywilne ze szczególnym uwzględnieniem prawa spadkowego

W tym aspekcie nasza Kancelaria Prawna zajmuje się doradztwem w sprawach majątkowych, szeroko pojętymi spadkami oraz zachowkami, kwestiami dotyczącymi nieruchomości, zasiedzeniem i służebnością, pomocą prawną dla małżonków, rodziców, spadkodawców i spadkobierców, eksmisją, wydziedziczeniem, sprawami o zapłatę etc. Nie sposób jest wymienić wszystkich zagadnień z tej gałęzi prawa.

Prawo rodzinne

Obsługa prawna naszej Kancelarii prawnej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego obejmuje takie zagadnienia jak sprawy o rozwód oraz separację, a także o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa oraz jego unieważnienia, kwestie dotyczące majątku małżonków, alimentów (zarówno na rzecz byłego współmałżonka jak i dziecka/dzieci), władzy rodzicielskiej, a także pochodzenia dziecka.

Prawo karne

Nie straszne nam również sprawy karne. Zakres usług naszej Kancelarii Prawnej w sprawach karnych obejmuje zarówno obronę oskarżonego przed Sądami wszystkich instancji, obronę podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym, a także reprezentowanie Klienta pokrzywdzonego. Nasi specjaliści mają doświadczenie w zakresie prowadzenia spraw karnych m.in. o: wypadki komunikacyjne, z uwzględnieniem prowadzenia pojazdów pod wpływem substancji odurzających bądź bez wymaganych uprawnień, błędy lekarskie, oszusta i wyłudzenia, w tym oszustwa podatkowe, podrabianie dokumentów, posiadanie substancji niedozwolonych, kradzież, rozbój, a także włamanie, znęcanie się, wykorzystywanie seksualne oraz gwałt, morderstwo etc.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Jeśli chodzi o prawo pracy, zatrudnienia oraz ubezpieczeń społecznych, wszystkie nasze usługi w pełni dopasowujemy do potrzeb Klienta – zarówno Indywidualnego jak i Biznesowego. W przypadku osób fizycznych oraz przedsiębiorstw zajmujemy się reprezentacją jednostek przed sądami powszechnymi w sprawach pracy (zarówno reprezentowanie klienta w sporach sądowych z pracownikami jak i odwrotnie), doradztwem w zakresie zatrudnienia, zagadnieniami dotyczącymi nawiązywania oraz rozwiązywania stosunków pracy, ze szczególnym uwzględnieniem „trudnych zwolnień”, tworzeniem polityki wewnętrznej, doradztwem w zakresie prawa ochrony danych osobowych, negocjowaniem porozumień ze związkami zawodowymi i przedstawicielami grup pracowniczych etc.

Nasza Kancelaria Prawna specjalizuje się w wyżej wymienionych gałęziach prawa. W przypadku nieujęcia przez nas nurtującej Państwa kwestii, z największą przyjemnością zapraszamy do kontaktu. Istnieje możliwość, że nie wszystkie zagadnienia, z którymi przyszło nam się mierzyć, zostały powyżej uwzględnione.

Adwokat Grodzisk Mazowiecki Opinie Dobry Prawnik